Glow Brown

I I I

Varovanje osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Upravljavec

Registrirana firma podjetja: Glow Brown
Sedež podjetja: Zagreb
Poslovni naslov Jalševečka cesta 30, 10040
Kontakt: glowbrown.info@gmail.com

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri upravljavcu:
Elektronski naslov: glowbrown.info@gmail.com

GLOW BROWN., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Izjavo o varstvu osebnih podatkov podajamo z namenom, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo obdelovali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in na kakšen način jih lahko uveljavljate.

Upravljavec se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami preko novic, tržnega obveščanja preko elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh.
Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo: naslov elektronske pošte, ime in priimek. Osebne podatke zbiramo s privolitvijo posameznikov. Privolitve hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki: prodaja, marketing, podpora strankam, računovodstvo.

Obisk spletne strani upravljavca:

Ob vsakem obisku spletnih strani upravljavca se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naših spletnih straneh. Na naših spletnih straneh lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje za opravo storitev. Upravljavec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

3. Način in obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni.
Osebne podatke posameznika hranimo do izbrisa celotne zbirke podatkov:

Osebne podatke hranimo v računalniški in tiskani obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Osebni podatki v tiskani obliki so varovani v varni kovinski omari in omarah do katere ima dostop le pooblaščena oseba za te podatke. Poslovni prostori založbe so v celoti varovani z alarmom v sodelovanju z zunanjim partnerjem.
Ker obstajajo na spletnih straneh upravljavca določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z upravljavcem, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

4. Uporabniki

Vsi podatki, zbrani na podlagi pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:
• ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev;
• ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
• administratorju in skrbniku spletne strani.
Upravljavec se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

5. Pravice posameznika

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: glowbrown.info@gmail.com

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva od upravljavca: vpogled, popravek, prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic privolitve za obdelavo in hranjenje.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu upravljavec:

Prav tako bo upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Upravljavec se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v predpisanih rokih po elektronski pošti oz. pisno po pošti, v kolikor bo takšna želja posameznika.

6. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.


Glow Brown, 2021 Vse pravice pridržane dizajn: Viktor